USB小票打印机数据采集方案

方案简介

          采集盒安装在收银机和小票打印机之间,采集原始打印数据,并通过USB或网络等接口传输给小型系统或后台服务器分析处理,最终提取小票信息。此过程中小票打印机正常打印。

方案特点

   >多年行业积淀,支持各种常见品牌的小票打印机;

         > 内置存储,保证采集数据完整性;

         > 即插即采,原打印机正常打印;

         > 支持在小票上追加打印内容;

         > 实时监测与收银系统的连接状态,离线报警;

         > 可直接通过USB供电;

         > 可通过U盘、网络升级采集盒程序;

   > 可根据客户需求定制功能;


方案类型


应用场景


打印机数据采集方案为商超行业零售经营状况分析、租金结算、会员服务、数字营销、大数据整合等需求提供原始数据来源。